PROGRAM

Kronhuskvarteret ska vara ett kvarter med många “ingångar” som bidrar till att besöksgrupper kan mötas, antingen i den så kallade Rikssalen i Kronhuset, andra ytor i huset eller kvarteret, utomhus på torget eller i Kronhusparken.

Kronhuskvarteret ska vara ett kvarter med många “ingångar” som bidrar till att besöksgrupper kan mötas, antingen i den så kallade Rikssalen i Kronhuset, andra ytor i huset eller kvarteret, utomhus på torget eller i Kronhusparken.

Genom att ta tillvarata platsens kulturhistoriska värde ska Kronhuset Kreativ Arena undersöka hur vi kan blicka framåt genom att återvända till historien. Programmet kommer vidare hur vi som medborgare tillsammans kan skapar en hållbar, trygg, jämlik och levande stad för alla.

Event, utställningar och samtal inom scenkonst, design, litteratur, konst m. m. kommer att äga rum under året. Under 2021 kommer det utföras en serie historiska guidningar och stadsvandringar i området Västra Nordstan.

ÖPPETHÅLLANDE

Öppettider kommer vara anpassade till de specifika datum då eventen äger rum. Vänligen se evenemangskalender för aktuella öppettider.

HAR DU EVENT SOM DU VILL GENOMFÖRA?

Om du är intresserad av att antingen vara en del av programmet eller önskar arrangera arrangemang för egen del, skicka ett mail till henrik@kronhuset.se eller isabel@kronhuset.se.

Det är särskilt välkommet med produktioner och perspektiv som uppfyller flera av följande kriterier:

  • Refererar till eller knyter an till historiska dimensioner som skapar förståelse för platsens historia/arv.

  • På ett tydligt sätt prövar Kronhusets kapaciteter genom exempelvis storskaliga format eller komplexa publika situationer som gör att verksamheten kan utvärdera hur platsen kan härbärgera olika publika format och situationer.

  • Hög estetisk kvalitet/fokus på samhällsinnovation eller hållbarhetsfrå

  • Verksamhet som intresserar sig för att tillsammans med besökare och utövare utforska nya demokratiska samverkansformer.

  • Arbeten som syftar till breddat deltagande, tillgänglighet och mångfald