KRONHUSET KREATIV ARENA

Kronhuset ska under 2021 öppna sina dörrar för allmänheten. Delar av Kronhuset och kvarteret ska aktiveras i syfte att levandegöra och blåsa nytt liv i tomma gator. Read More

PROGRAM

Kronhuskvarteret ska vara ett kvarter med många “ingångar” som bidrar till att besöksgrupper kan mötas, antingen i den så kallade Rikssalen i Kronhuset, andra ytor i huset eller kvarteret, utomhus på torget eller i Kronhusparken. Read More

STUDIO

Här arbetar aktörer från olika kulturella och kreativa branscher, och samhällsområden sida vid sida i delade studio- och arbetsytor. Ett medlemskap ger dig tillgång till en rad olika arbetsytor i Kronhuset, och på sikt ett intranät som gör att du och din verksamhet kan organisera dig på platsen. Read More