KRONHUSET KREATIV ARENA

Kronhuset ska under 2021 öppna sina dörrar för allmänheten. Delar av Kronhuset och kvarteret ska aktiveras i syfte att levandegöra och blåsa nytt liv i tomma gator.

En stor del av utvecklingsarbetet utgår från den verksamhet som under det inledande teståret 2021 och framåt, går under namnet Kronhuset Kreativ Arena – en bred program och studioverksamhet för aktörer inom olika kreativa branscher beläget i det anrika Kronhuset.

Den långsiktiga visionen är att kvarteret i framtiden ska drivas av en medlemsdriven organisation vars mål är att verka för social jämlikhet, miljömedvetenhet, kultur- och samhällsinnovation. På så vis ska Kronhuskvarteret vara en försöksyta för ’open-source programming’ policy, (dvs programverksamhet där många bidrar till innehållet) och som sådan en plats i staden för samverkan som genomkorsar branscher och kreativa miljöer runtom i världen.

Bredare förfrågningar om samarbete eller samverkan skickas till
henrik@kronhuset.se eller isabel@kronhuset.se