Välkommen till Kronhuset Kreativ Arena

Inom loppet av tre år ska Kronhuskvarteret vara en plats för allt det som gör en stad  till en levande plats.

Kronhusgatan 1D, 411 13 Göteborg

Föreställ dig ett kvarter för allt det som gör en stad till en levande plats.

Tänk hur aktörer från alla stadens områden arbetar sida vid sida. Hur platsspecifika upplevelser, kultur, forskning, museiverksamhet, park-, nöjes- och matupplevelser äger rum på en begränsad yta. Det är en plats med många “ingångar” som tillåter olika besöksgrupper och aktörer i staden att mötas.

Genom övergripande samverkan ska kvarteret i framtiden förvaltas på sätt som levandegör platsens kulturhistoriska värde.
Utvecklingsarbetet drivs i projektform, utifrån ett utvecklingsförslag framtaget av Isabel Lagos och Henrik Sputnes, med Higab som projektägare.

Inom loppet av tre år ska Kronhuskvarteret vara en plats för allt det som gör en stad  till en levande plats.

Föreställ dig hur kvarteret i framtiden är ett område för konserter, levande musik, teater, författarsamtal, marknader, nöjes-, matupplevelser och utställningar inom konst, design, arkitektur och konsthantverk. Det är en plats som förädlar utveckling inom hållbarhet, delning, kultur-, stads- och  samhällsutveckling. 

Här arbetar aktörer inom design, scenkonst, konst, mode, kommunikation, teknik, materiellt kulturarv m.m sida med sida med forskare och företrädare för en rad  olika institutioner. Detta inom ramen för det som under utvecklingsprojektet går under namnet Kronhuset Kreativ Arena

Föreställ dig ett kvarter för allt det som gör en stad till en levande plats. 

Tänk hur aktörer från alla stadens områden arbetar sida vid sida. Hur platsspecifika upplevelser, kultur, forskning, museiverksamhet, park-, nöjes- och matupplevelser äger rum på en begränsad yta. Det är en plats med många “ingångar” som tillåter olika besöksgrupper och aktörer i staden att mötas.