There are no upcoming events at this time

There are no upcoming events at this time

Om oss

Hej!

Vi har skapat en arbetsplats och gemenskap för alla som arbetar med innovation och kultur.

Här erbjuder vi flexibla ytor för publika event, upplevelser och möten.

Vi växer ständigt med tiden – och de människor som formar platsen.

Vill du veta mer om medlemskap? Eller söker du en plats för att arrangera möten/event på?

Kontakta oss: info@kronhuset.se